Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Info Učionice i oprema

Učionice i oprema

Škola neprestano ulaže u svoj učionički prostor i opremu kako bi nastavu učinila što kvalitetnijom i boljom. U prošle dvije godine uređeno je nekoliko novih učionica, velik dio školskog prostora je obnovljen, a nabavljeno je i dosta novih instrumenata i nastavnih pomagala.

Škola neprestano ulaže u svoj učionički prostor i opremu kako bi nastavu učinila što kvalitetnijom i boljom. U prošle dvije godine uređeno je nekoliko novih učionica, velik dio školskog prostora je obnovljen, a nabavljeno je i dosta novih instrumenata i nastavnih pomagala.

Učionički prostor Tehničke škole čini:

 • 5 klasičnih učionica,
 • 6 specijaliziranih učionica (za hrvatski jezik i strane jezike po dvije, matematiku, strojarstvo - tehničko crtanje),
 • 4 kabineta (za fiziku-kemiju-biologiju, informatiku i elektrotehniku),
 • školska knjižnica,
 • športska dvorana i dvorana za rekreaciju,
 • višenamjensko predvorje za audiovizuelnu komunikaciju,
 • školska radionica u čijem sastavu je:
  • praktikum za CNC strojeve,
  • dva praktikuma za ručnu obradu,
  • praktikum za strojnu obradu,
  • praktikum za elektrostrojarstvo,
  • praktikum za toplinsku obradu materijala,


Praktična nastava u školi odvija se u dvije zgrade dislocirane od zgrade za teorijsku nastavu. Škola raspolaže sa dvije radionice, jednom za strojarstvo površine 950 m2 i drugom za elektrotehniku površine 200 m2.

U školskoj godini 2000./2001. osposobljena je još jedna manja prostorija za rad grupa ili slobodnih aktivnosti, te po potrebi i kao manja učionica.

Za tjelesni odgoj koristi se suvremeno opremljena dvorana kao i površina iza škole, smještena izvan glavnih prometnica s travnjakom i parkom veličine oko pet hektara. Na toj površini izgrađena su i športska igrališta:

 • 2 rukometna igrališta,
 • 2 košarkaška igrališta,
 • 2 odbojkaška igrališta,
 • teniska igrališta,
 • staza za atletiku.

Usklađenim planovima rada nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture osiguravaju optimalno korištenje svih igrališta za sve tri škole.