Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna EU projekti TESLA ocijenjen kao uspješan projekt dobre prakse

TESLA ocijenjen kao uspješan projekt dobre prakse

altTrogodišnji Erasmus+ KA2 projekt školskog partnerstva „Together in Environmental Solutions Learning Activities" (TESLA) kojem je Tehnička škola u Požegi bila koordinator trajao je od 2019. do 2022. godine.
Analizom završnog izvješća, Agencija za mobilnost i programe EU utvrdila je da je aktivnost provedena uspješno te je ocijenjena s ukupno 95/100 boda. Ukupan odobreni iznos financijske potpore iznosi 28.840,00 EUR.

U projektu su sudjelovale škole:

  • Tehnička škola, Hrvatska, Požega (koordinator)
  • Kanepi Gümnaasium, Estonija, Kanepi
  • Gimnazija „Coriolan Brediceanu", Rumunjska, Lugoj
  • BHAK/BHAS Linz International Business School, Austrija

Projekt je kod učenika potaknuo svijest o održivom razvoju kroz korištenje obnovljivih izvora energije i savjesno korištenje energije. Također je istražena i upoznata energetska situacija u Europi, dan pregled energetskih resursa, njihova upotreba i ograničenja.

Nikola Tesla bio je veliki ekolog, vrlo zabrinut činjenicom da ljudi previše troše na resurse našeg planeta. Stoga, projekt je dijelom posvećen znanstveniku Nikoli Tesli, njegovom životu, radu i izumima. Bio je to još jedan način povezivanja sadržaja fizike, energetike, elektrotehnike i ekologije.

Cilj projekta bio je stjecanje vještina i ključnih kompetencija korištenjem digitalnih tehnologija i alata. Projektne aktivnosti provodile su se u okviru nastave fizike, energetike, ekologije, elektrotehnike, stranog jezika i informatike. Dob učenika u projektu bila je od 15 do 18 godina. Edukacija i suradnja ostvarena je kroz pretraživanje i izradu filmova o elektranama i obnovljivim izvorima energije, razvoj i razmjenu digitalnih sadržaja putem web 2.0 alata. Učenici su razvijali digitalne kompetencije, kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema. Uz razvoj komunikacijskih vještina i timskog rada, imali su priliku iskusiti interkulturalna okruženja i upoznati različite kulture, kao i unaprijediti znanje engleskog jezika u situacijama stvarnom životu.
Radionice su omogućile popularizaciju nastave prirodnih znanosti kroz eksperimente i samostalna istraživanja, potaknule i razvile interes za proučavanje znanosti, omogućile učenicima bolje razumijevanje prirode i fizičke ostavštine. Popularizirao se istraživački tip nastave, razvijao se samostalan pristup znanstvenim sadržajima kao i interes istraživačkog rada. Projekt je potaknuo zanimanje mladih za znanost i karijeru u znanosti, povećao je interes učenika za STEM i IKT skupinu predmeta.

Kroz projekt je pokazana praktična veza između nekih teorijskih tema i stvarnosti, razvijale su se vještine poput timskog rada, prilagodljivosti, mentalne spretnosti, rješavanja problema. Implementirane su komunikacijske vještine počevši od osnovnog razumijevanja svih partnerskih jezika; promovirano obrazovanje usmjereno na učenike i temeljeno na svakodnevnom životu. Dijeljene su najbolje prakse, jačajući suradnju između srednjih škola i institucija važnih za energetiku i ekologiju te razmjenu dobre prakse na europskoj razini. Prošireni su potencijalu društvenih mreža i platformi za podučavanje, dijeljenje i učenje. Otvoreni obrazovni resursi kao rezultat projekta dostupni su na mrežnoj stranici projekta i mogu ih koristiti i druge škole.

Mrežna stranica projekta: https://teslaerasmus.eu/

Rezultati projekta: https://teslaerasmus.eu/index.php/outcome

U projektu su realizirane četiri aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja u kojima je sudjelovalo po šest učenika i dva nastavnika iz partnerskih škola. U raznim projektnim aktivnostima sudjelovalo je sveukupno 22 učenika, dok je na pojedinim mobilnostima izvan Republike Hrvatske prema epidemiološkim mjerama pandemije COVID-19 bilo uključeno sveukupno 11 učenika i svih šest nastavnika projektnog tima Tehničke škole.

Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja u projektu:

Hrvatska: 11.-15. studenog 2019. – Obnovljivi izvori u proizvodnji električne energije
Rumunjska: 18.-22. listopada 2021. – Hidroenergija i solarna fotonaponska energija
Austrija: 28. veljače – 4. ožujka 2022. – Održivo stanovanje, rasvjeta, grijanje, pametne električne mreže
Estonija: 9.-13. svibnja 2022. – Uljni škriljci, treset i drvo kao izvori energije

Svi sudionici istaknuli su pozitivnu atmosferu, razmjenu različitih iskustava, multikulturalnu razmjenu i primjere dobre prakse koji su bili prisutni tijekom svih projektnih aktivnosti i u svakoj zemlji. Također je važno istaknuti značajno povećanje samopouzdanja u korištenju engleskog jezika kod svih sudionika u svakodnevnoj komunikaciji kao i u stručnom nazivlju. Zahvaljujući ovakvom pozitivnom utjecaju na članove svih timova, razumljiv je njihov entuzijazam i želja da podijele svoja iskustva stečena tijekom realizacije projekta sa širim krugom sudionika koji nisu izravno financirani: kolege u školi, mladi s kojima rade, roditelji učenika i ostali kolege iz struke na županijskoj razini.
Sudjelovanje u projektu značajno je unaprijedilo iskustvo i kompetencije nastavnika koji su u njemu izravno sudjelovali: u vođenju projekta, suradničkom istraživanju i razvoju projekta. Očito je da su te aktivnosti značajno povećale njihov profesionalni položaj, samopouzdanje i osposobljenost za rad u budućnosti.

Izdvajamo dio teksta iz analize izvješća projekta:

"Projektnom prijavom utvrđeni ciljevi uspješno su ostvareni. Provedba projekta individualnim sudionicima omogućila je stjecanje visokokvalitetnih ishoda učenja, a partnerskim organizacijama jačanje kapaciteta za međunarodnu suradnju. Projekt je ostvario dodanu vrijednost na europskom nivou kroz rezultate koji se ne bi ostvarili aktivnostima provedenima u samo jednoj državi. Projekt je u potpunosti proveden u skladu s projektnom prijavom, a izmjene u vremenskom rasporedu provedbe transnacionalnih aktivnosti opravdane su i nisu utjecale na kvalitetu i ostvarenje ciljeva.

Provedba projekta ocjenjuje se vrlo kvalitetnom budući da je uključivala različite aktivnosti koje su izravno doprinijele ostvarenju ciljeva te ostvarila kvalitetne rezultate koji posjeduju potencijal za prenošenje i korištenje u širem europskom sustavu obrazovanja. Mrežna stranica projekta sadrži brojne materije izrađene u različitim medijima koji vrlo dobro dokumentiraju provedbu svih projektnih aktivnosti i demonstriraju njihovu kvalitetu. Transnacionalne aktivnosti učenja za učenike kvalitetno su provedene, uz raznovrsne sadržaje koji su izravno doprinijeli ostvarenju ciljeva projekta. Tijekom provedbe projekta eTwinning je korišten aktivno i kontinuirano, što je također pozitivna odlika.
U partnerstvu su sudjelovale škole primjerenih kapaciteta koje su uspostavile i tijekom provedbe projekta održale uspješnu suradnju, zahvaljujući kojoj je partnerstvo uspješno prevladalo sve izazove. Vodeća škola uspješno je koordinirala provedbom projekta. Komunikacija se odvijala kontinuirao i prikladnim kanalima, uključujući i eTwinning. Partneri su ravnomjerno i aktivno sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti.

Aktivnosti diseminacije provođene su kontinuirano i uspješno. Projekt je diseminiran putem zasebne mrežne stranice, eTwinninga i društvenih mreža te putem mrežnih stranica partnerskih škola, a ostvarena je i vrlo dobra vidljivost u javnim medijima u svim partnerskim državama. Također je pohvalno što su rezultati i iskustva stečena projektom predstavljeni na relevantnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama i događanjima. Projektnom prijavom dobro je prepoznato kako je najvažniji aspekt diseminacije prenošenje znanja i iskustava kolegama iz drugih obrazovnih institucija putem radionica, predavanja i prezentacija na lokalnom i regionalnom nivou.

Uspješna provedba projekta ostvarila je pozitivne učinke na učenike, nastavnike i partnerske škole. Osobito je kvalitetna mrežna stranica projekta, koja obiluje raznovrsnim i kvalitetnim sadržajima i pruža jasan uvid u provedbu aktivnosti. Izrađeni rezultati, osobito scenariji za poučavanje, posjeduju značajan potencijal za prenošenje i korištenje u širem europskom sustavu obrazovanja te time kvalitetom i potencijalnim učinkom nadilaze uobičajene standarde rezultata projekta školskog partnerstva.
Provedba projekta u cjelini se ocjenjuje uspješnom i potiče se daljnje širenje rezultata projekta kao primjer uspješne provedbe i dobre prakse."

Hvala svima koji su dali svoj doprinos uspješnoj realizaciji projekta TESLA.

koordinatorica projekta: Marina Mirković, mag. ing. el.

alt

alt