Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Vijesti Novosti Postupanje u vrijeme epidemije covid-19 u školskoj godini 2020./2021.

Postupanje u vrijeme epidemije covid-19 u školskoj godini 2020./2021.

Upute za učenike vezano uz postupanje u vrijeme epidemije covid-19 u školskoj godini 2020./2021.

Nastava počinje 7. rujna 2020:

 • Jutarnja smjena u 07.15
 • Popodnevna smjena u 13.15

Nastava će se održavati po Modelu A (nastava u školi), a u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije postoji mogućnost prelaska na Model B (mješoviti model) ili Model C (nastava na daljinu).

Učenik ne smije pohađati nastavu u školi u slučaju:

 • Da ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura (37,3ºC ili više), poteškoće u disanju, poremećaji osjeta njuha i okusa, glavobolja, proljev, povraćanje);
 • Izrečene mjere samoizolacije;
 • Saznanja da je zaražen s COVID-19.

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu:

 • Kod pojave navedenih znakova bolesti učenik ostaje kod kuće, javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji;
 • O navedenom roditelj ili staratelj telefonom obavještava ustanovu – razrednika;
 • Svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 roditelji imaju obavezu žurno javiti ravnatelju ustanove;
 • U slučaju izolacije učenik će imati mogućnost praćenja nastave na daljinu te će mu, ako je potrebno, biti osigurana i tehnološka oprema.

Odgovorno ponašanje:

 • Pozivamo učenike na odgovorno ponašanje te poštivanje mjera radi osobne zaštite, ali i zdravlja članova obitelji, vršnjaka i drugih. Također, važno je poštivanje mjera u prijevozu do škole i iz škole kući.
 • U slučaju da učenik ima kroničnu bolest ili pripada osjetljivoj skupini zbog koje je liječnik odredio da ne smije pohađati nastavu (ili nositi masku), roditelji/staratelji su dužni o tome obavijestiti razrednika.
 • Učenici su obvezna imati maske unutar škole i nositi ih sa sobom svaki dan.
 • U slučaju razvijanja simptoma u školi učenik će biti u sobi za izolaciju, a škola će obavijestiti roditelje/staratelje te će oni biti dužni doći po dijete.
 • Učenici srednjih škola moraju svako jutro sami mjeriti temperaturu prije polaska u školu.

Organizacija škole:

 • Nastava će se održavati u dvije smjene.
 • Učenici će svakog dana od 7:15 sati, za prvi sat moći ući u učionicu te pričekati početak nastave. Preporuka je da učenici po dolasku u školu odmah odlaze u učionicu gdje će imati nastavu, bez zadržavanja na hodnicima.
 • Tijekom nastave bit će organizirana dva velika odmora u trajanju od 10 minuta (poslije 3. i 5. sata).
 • Kako bi se smanjio bliski kontakt tijekom velikog odmora, učenici se trebaju raširiti na platou škole i održavati propisanu distancu
 • Upozorenje→ u svim prostorima u školi kao i izvan škole zabranjeno je pušenje.
 • Preporuka je da učenici u svakoj učionici sjede na istom mjestu. Najbolje bi bilo, ako je moguće, da učenici budu smješteni samostalno u klupe. Tamo gdje nije moguće da učenici sjede sami u klupi neka sjede u paru, ali neka taj par uvijek sjedi zajedno.
 • U toaletima je potrebno držanje fizičke distance od 2 metra kao i pridržavanje maksimalnog broja osoba u toaletu.
 • Nastavnici će omogućiti odlazak učenicima na WC za vrijeme nastavnog sata kako bi se smanjila gužva za vrijeme odmora.

Nošenje maski i higijena ruku:

 • Obvezno je nošenje maski tamo gdje nije moguće osigurati fizički razmak od 2 metra!
 • Masku je moguće skinuti u vanjskom prostoru ako je osiguran fizički razmak od 2 metra.
 • Na hodnicima je uvijek obavezno nošenje maski.
 • U učionicama koje nemaju uvjete za osiguravanje fizičke distance od 2 metra obvezno je nošenje maski.
 • Obvezno je pranje ruku što češće, a pri ulazu u školu potrebno je dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju.

Online nastava:

 • Učenici koji ne mogu pohađati nastavu iz zdravstvenih razloga imaju pravo pohađati nastavu online te su u tom slučaju dužni dostaviti liječničku dokumentaciju i zamolbu Nastavničkom vijeću.
 • Nastavnici će po potrebi morati održavati nastavu online.

Dodatne upute:

 • Svaki učenik dužan je izmjeriti tjelesnu temperaturu svakoga jutra prije polaska u školu.
 • Preporučljivo je hranu za užinu nositi od kuće.
 • Potrebno je izbjegavati dijeljenje čaša, boca, pribora za jelo ili hrane s drugim osobama.

NE ZABORAVITE:

 • Ne dodirujte usta, nos, oči i lice!
 • Ako kašljete ili kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije bacite u koš za otpad te operite ruke.
  Pri kašljanju i kihanju trebate okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju.

Dodatne informacije

Više uputa možete pročitati na linkovima:

Hvala Vam na odgovornosti!

 

UPUTE ZA RODITELJE/STARATELJE VEZANO UZ POSTUPANJE U VRIJEME EPIDEMIJE COVID-19 U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.


Nastava počinje 7. rujna 2020:

 • Jutarnja smjena u 7:15
 • Popodnevna smjena u 13:15

Smjene se izmjenjuju po tjednima. Nastava će se održavati po Modelu A (nastava u školi), a u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije postoji mogućnost prelaska na Model B (mješoviti model) ili Model C (nastava na daljinu).

Prvi roditeljski sastanak bit će održani uživo tijekom rujna uz poštivanje epidemioloških mjera i uz obvezu nošenja maski na licu te će roditelji tada biti obaviješteni o detaljima organizacije nastave.

Roditelji/staratelji ne smiju dolaziti u školu u slučaju:

 • Da imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, poteškoće u disanju, poremećaji osjeta njuha i okusa, glavobolja, proljev, povraćanje);
 • Izrečene mjere samoizolacije;
 • Saznanja da su zaraženi s COVID-19.    

Roditelji ne smiju dijete slati u školu u slučaju:

 • Da imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, poteškoće u disanju, poremećaji osjeta njuha i okusa, glavobolja, proljev, povraćanje);
 • Izrečene mjere samoizolacije;
 • Saznanja da su zaraženi s COVID-19.

 

 • U slučaju da dijete ima kroničnu bolest ili pripada osjetljivoj skupini zbog koje je liječnik odredio da ne smije pohađati nastavu, roditelji/staratelji su dužni o tome obavijestiti razrednika.
 • Djeca i roditelji/staratelji su obvezna imati maske unutar škole i nositi ih sa sobom svaki dan.
 • U slučaju razvijanja simptoma u školi dijete će biti u sobi za izolaciju, a škola će obavijestiti roditelje te će roditelji biti dužni doći po dijete.
 • Učenici srednjih škola moraju svako jutro sami mjeriti temperaturu prije polaska u školu.

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu:

 • Kod pojave navedenih znakova bolesti učenik ostaje kod kuće, javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji;
 • O navedenom roditelj/staratelj telefonom obavještava ustanovu – razrednika;
 • Svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 roditelji/staratelji imaju obavezu žurno javiti ravnatelju ustanove;
 • U slučaju izolacije učenik će imati mogućnost praćenja nastave na daljinu te će mu, ako je potrebno, biti osigurana i tehnološka oprema.

Roditelji/staratelji dužni su s djecom razgovarati i informirati ih o odgovornom ponašanju radi osobne zaštite, ali i zdravlja članova obitelji vršnjaka i drugih. Također,
potrebno je djeci naglasiti važnost poštivanja mjera u prijevozu do škole i iz škole kući.

Više uputa i detaljnije možete pročitati na linkovima:


Ako imate bilo kakvih pitanja uvijek se možete obratiti stručnim suradnicima na telefon
034 271379


Hvala Vam na odgovornosti!