Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Termini informacija

Termini informacija za roditelje

 

Termini informacija za roditelje - Tehničari

Razred Razrednik 1. i 3.  dopodne
2. i 4. poslije podne
 2. i 4. dopodne
1. i 3. poslije podne
1.A Tomislav Marinić srijeda 16:45-17:25 srijeda 8:45-9:30
1.B Kristina Šćiran utorak 15:50-16:35 ponedjeljak 11:30-12:15
1.E Davor Ljubić ponedjeljak 10:35-11:20 ponedjeljak 13:15-14:00
1.F Martina Marjanović ponedjeljak 16:45-17:25 petak 8:00-8:45
1.H Dragan Borevac ponedjeljak 15:00-15:45 petak 9:45-10:30
2.A Renata Tadijal utorak 10:35-11:20 utorak 15:00-15:45
2.B Darija Lovrić četvrtak 9:45-10:30 ponedjeljak 15:50-16:35
2.E Danijela Sakoman utorak 15:50-16:35 četvrtak 10:35-11:20
2.F Tomislav Živković četvrtak 9:45-10:30 petak 11:30-12:15
2.H Zdenka Perak utorak 17:30-18:30 srijeda 10:30-11:30
3.A Zoran Đurina ponedjeljak 9:45-10:30 ponedjeljak 16:45-17:25
3.B Mario Engelmann petak 10:30-11:30 petak15:00-15:45
3.E Ivana Đaković
(z: Stjepan Bošković)
petak 13:15-14:00 utorak 9:45-10:30
3.F Hrvoje Mikolčević utorak 15:00-15:45 utorak 14:05-14:50
3.H Zorica Raguž petak 15:00-15:45 četvrtak 10:35-11:20
4.A Mirjana Pavlović ponedjeljak 15:50-16:35 srijeda 16:45-17:25
4.B Denis Smojvir petak 11:30-12:15 utorak 8:45-9:30
4.E Tamara Pavlović - Žilić srijeda 15:50-16:35 srijeda 9:35-10:20
4.F Tomislav Marković srijeda 8:45-9:35 ponedjeljak 10:30-11:20
4.H Antonio Gazilj srijeda 15:45-16:30 petak 8:45-9:30

 

Termini informacija za roditelje - Majstori

Razred Razrednik ŽUTI RASPORED SATI BIJELI RASPORED SATI
1.C Biljana Radišić ponedjeljak 15:00-15:45 srijeda 9:45-10:30
1.D Marin Orešković četvrtak 11:30-12:15 petak 15:00-15:40
1.G Marko Palian četvrtak 17:30-18:10 petak 15:00-15:45
2.C Antonia Petrović Klaić petak 17:30-18:10 utorak 14:05-14:50
2.D Tomislav Olšak četvrtak 12:20-12:55 ponedjeljak 13:15-14:00
2.G Tomislav Šulc ponedjeljak 15:50-16:35 četvrtak 15:00-15:45
3.C Željko Krpan četvrtak 8:50-9:35 petak 8:50-9:35
3.D Pero Dupček utorak 8:50-9:35 utorak 9:45-10:30
3.G Dalibor Banaj utorak 13:15-14:00 ponedjeljak 15:50-16:35

 

Termini informacija za roditelje - Predmetni nastavnici

Predmetni nastavnik   1. i 3.  dopodne
2. i 4. poslije podne
 2. i 4. dopodne
1. i 3. poslije podne
Kristina Andrišek srijeda 17:30-18:10 petak15:50-16:35
Dalibor Banaj utorak 13:15-14:00 ponedjeljak 15:50-16:35
Marinko Banožić utorak 13:15-14:00 petak 12:30-13:00
Dragan Borevac ponedjeljak 15:00-15:45 petak 9:45-10:30
Marija Bošnjak utorak 9:45-10:30 srijeda 18:15-19:00
Miro Bralić petak13:30-14:00 četvrtak 13:30-14:00
Krunoslav Budimir utorak 15:00-15:45 srijeda 8:50-9:35
Pero Dupček utorak 8:50-9:35 utorak 9:45-10:30
Ivana Đaković
(z: Stjepan Bošković)
petak 13:15-14:00 utorak 9:45-10:30
Lorena Đurčević utorak 14:05-14:50 petak10:35-11:20
Zoran Đurina ponedjeljak 9:45-10:30 ponedjeljak 16:45-17:25
Mario Engelmann petak 10:30-11:30 petak15:00-15:45
Alen Farkaš ponedjeljak 9:45-10:30 srijeda 15:50-16:35
Antonio Gazilj srijeda 15:45-16:30 petak 8:45-9:30
Marijan Han srijeda 8:50-9:35 petak 9:45-10:25
Marko Hruška utorak 8:50-9:35 utorak 8:00-8:30
Matej Ivanković ponedjeljak 8:00-8:30 utorak 17:00-17:30
Krešimir Jambrek ponedjeljak 9:45-10:30 ponedjeljak 14:00-14:50
Josip Jolić srijeda 13:15-14:00 ponedjeljak 15:00-15:45
Stjepan Kolarec srijeda 9:45-10:30 srijeda 15:50-16:30
Vladimir Koudela petak 10:35-11:20 petak15:50-16:30
Karolina Kraljević Malvić ponedjeljak 15:45-16:00 srijeda 10:30-11:20
Željko Krpan četvrtak 8:50-9:35 petak 8:50-9:35
Ivanka Krsnik-Čevapović utorak 15:00-15:45 četvrtak 13:15-14:00
Davor Ljubić ponedjeljak 10:35-11:20 ponedjeljak 13:15-14:00
Darija Lovrić četvrtak 9:45-10:30 ponedjeljak 15:50-16:35
Tomislav Marinić srijeda 16:45-17:25 srijeda 8:45-9:30
Žana Marinović
(z: Nemanja Lončar)
četvrtak 14:00-14:45 utorak 9:35-10:30
Martina Marjanović ponedjeljak 16:45-17:25 petak 8:00-8:45
Tomislav Marković srijeda 8:45-9:35 ponedjeljak 10:30-11:20
Hrvoje Mikolčević utorak 15:00-15:45 utorak 14:05-14:50
Marina Mirković petak 16:45-17:25 petak10:35-11:20
Tomislav Olšak četvrtak 12:20-12:55 ponedjeljak 13:15-14:00
Marin Orešković četvrtak 11:30-12:15 petak 15:00-15:40
Ivica Pačić petak 9:45-10:30 utorak 17:30-18:10
Marko Palian četvrtak 17:30-18:10 petak 15:00-15:45
Mihaela Palian ponedjeljak 15:00-15:45 četvrtak 7:10-7:55
Milka Paponja četvrtak 10:35-11:20 srijeda 15:00-15:45
Mirjana Pavlović ponedjeljak 15:50-16:35 srijeda 16:45-17:25
Tamara Pavlović-Žilić srijeda 15:50-16:35 srijeda 9:35-10:20
Zdenka Perak utorak 17:30-18:30 srijeda 10:30-11:30
Kristijan Perić utorak 14:05-14:50 četvrtak 9:45-10:30
Pero Perko srijeda 12:20-12:50 ponedjeljak 16:45-17:25
Antonia Petrović Klaić petak 17:30-18:10 utorak 14:05-14:50
Ivanka Prnjavorac četvrtak 8:00-8:45 ponedjeljak 15:50-16:35
Biljana Radišić ponedjeljak 15:00-15:45 srijeda 9:45-10:30
Dobrislav Radovanlija srijeda 8:50-9:35 petak 16:45-17:25
Zorica Raguž petak 15:00-15:45 četvrtak 10:35-11:20
Damir Rajić ponedjeljak 8:50-9:35 utorak 15:00-15:45
Danijela Sakoman utorak 15:50-16:35 četvrtak 10:35-11:20
Drago Sesar utorak 13:15-14:00 petak 12:30-13:00
Denis Smojvir petak 11:30-12:15 utorak 8:45-9:30
Zdravko Stanivuk petak 13:30-14:00 četvrtak 13:30-14:00
Kristina  Šćiran utorak 15:50-16:35 ponedjeljak 11:30-12:15
Tomislav Šulc ponedjeljak 15:50-16:35 četvrtak 15:00-15:45
Renata Tadijal utorak 10:35-11:20 utorak 15:00-15:45
Milan Trgovčić četvrtak 10:35-11:20 četvrtak 16:45-17:25
Kristijan Uremović utorak 18:10-18:40 utorak 14:50-15:30
Zdenko Vučković četvrtak 9:45-10:30 utorak 15:50-16:35
Marijan Živković ponedjeljak 15:00-15:45 četvrtak 10:35-11:20
Tomislav Živković četvrtak 9:45-10:30 petak 11:30-12:15

 

Srijeda 12:15-12:55