Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna

Priznanje Foruma za slobodu odgoja

Priznanje Foruma za slobodu odgoja Uoči Međunarodnog dana učitelja, Forum za slobodu odgoja je 4. listopada 2018. godine u Zagrebu na svečanoj dodjeli uručio Priznanje Foruma za slobodu odgoja za 2018. godinu “Stjepan Cipek” zaslužnim učiteljicama i školama koje su se istaknule u primjeni suvremenih oblika rada, kao i u demokratizaciji i unapređenju ukupnog života škole te aktivno sudjelovale u mnogim projektima i programima u suradnji s Forumom.

U kategoriji “Učiteljica Foruma za slobodu odgoja“ priznanje je primila prof. Marina Mirković iz Tehničke škole u Požegi. Među nagrađenima u ovoj kategoriji bila je jedina nastavnica iz srednje škole, uz to i strukovne škole.

Marina Mirković je profesorica savjetnica informatike/računalstva u Tehničkoj školi u Požegi gdje uspješno priprema učenike za daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Posebnu pozornost posvećuje metodici nastave informatike u kojoj kombinira metode i tehnike stečene sudjelovanjem u Forumovom programu „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ te elemente e-obrazovanja gdje dominira učenik i njegove aktivnosti u online tečajevima uz mentorstvo nastavnika. Upravo sudjelovanje u ovom programu omogućilo joj je da poboljša proces učenja uvođenjem pristupa koji promiče aktivno i samostalno učenje i kritičko mišljenje. Svoja iskustva u primjeni nastavnih metoda i e-obrazovanja, kao i ulogama nastavnika kao menadžera objavljuje putem prezentacija i stručnih radova na predavanjima te putem digitalnog časopisa „Pogled kroz prozor“. Član je Radne skupine za pripremu uvođenja kurikuluma Informatike za osnovne i srednje škole (Ministarstvo znanosti i obrazovanja). Kroz pripremu i izradu metodičkih priručnika za Informatiku za osnovnu i srednju školu osmišljava i razrađuje aktivnosti ishoda učenja u kojima primjenjuje metode ERR sustava (evokacija, razumijevanje značenja, refleksija) programa „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“.

U natječaju „Možemo to riješiti“ Foruma za slobodu odgoja, nagrađena je za osmišljeni projekt „Nenasilje i mirno rješavanje sukoba“. Sudjelovala je u Forumovom programu „Obrazovanje protiv korupcije“ te je izradila nastavne pripreme koje su objavljene u publikaciji „Obrazovanje protiv korupcije – prijedlozi nastavnih jedinica“. U školi je organizirala obilježavanje Dana protiv korupcije s ciljem uključivanja sadržaja vezanih uz borbu protiv korupcije te razvoj građanskih vrijednosti. Iz njenog profesionalnog rada vidljivo je kako nastoji kod učenika izgraditi sustav vrijednosti i razviti vještine svojstvene demokratskom društvu. Također kod učenika kontinuirano razvija samopoštovanje i samopouzdanje te osjećaj osobne odgovornosti. Rezultati ovakvog odgojnog rada prepoznatljivi su u motiviranosti i uspješnosti učenika u redovnoj nastavi te u izvannastavnim aktivnostima iz područja računalstva.

Ovo Priznanje je iskaz zahvalnosti i poštovanja prema svima onima koji su doprinijeli ostvarenju vizije Foruma za slobodu odgoja, a to je obrazovanje utemeljeno na načelima jednakosti, ravnopravnosti, slobodnog izbora, pluralizma, demokratičnosti i društvene odgovornosti koje omogućuje svakom pojedincu potpuni razvoj osobnih potencijala i kompetencija.

S podjelom priznanja Forum za slobodu odgoja krenuo je 2004. godine, a od 2015. godine Priznanje Foruma za slobodu odgoja nosi ime istaknutnog učitelja i promicatelja cjeloživotnog učenja Stjepana Cipeka.

Slijedi popis dobitnika ovogodišnjeg priznanja Foruma za slobodu odgoja:

  • u kategoriji “Škola Foruma za slobodu odgoja”: OŠ Ivana Meštrovića iz Zagreba, II OŠ Vrbovec, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin
  • u kategoriji “Učiteljica Foruma za slobodu odgoja”: Snježana Prusec – Kovačić, OŠ Vugrovec – Kašina; Gordana Ljubas, OŠ Ivana Meštrovića u Zagrebu; Marina Mirković, Tehnička škola Požega; Željka Štampar Zamuda, OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica.
  • u kategoriji “Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja”: Koraljka Mahulja Pejčić, OŠ Ivana Zajca, Rijeka.

Zanimljivo je da je podjela priznanja bila u Tjednu cjeloživotnog učenja, a glavne djelatnosti Foruma za slobodu odgoja uključuju razvoj i provedbu edukacijskih programa za metodičko usavršavanje nastavnika, te programi u području nenasilnog rješavanja sukoba, zdravstvenog obrazovanja, građanskog obrazovanja, upravljanja školom i razvojem lokalne zajednice. Prof. Mirković uskoro će uz pojedine kolege profesore iz Tehničke škole pohađati Forumovu „Edukaciju o Europskoj uniji“, a uz priznanje nagrađena je još jednim besplatnim sudjelovanjem na dvodnevnom seminaru Foruma za slobodu odgoja po vlastitom izboru. Priznanje je poticaj za daljnje projekte te suradnju prof. Mirković i Tehničke škole u Požegi s Forumom za slobodu odgoja.

Priznanje Foruma za slobodu odgoja Priznanje Foruma za slobodu odgoja Priznanje Foruma za slobodu odgoja