Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna

Izvanučionička nastava 4.B na FERITu Osijek i u HF Belišće

Za učenike razreda 4.B organizirana je u utorak, 30.1.2018. izvanučionička nastava u Osijeku na FERIT-u (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatičkih tehnologija) i Belišću, u tvornici HF u pratnji profesora Vladimira Koudela, Marina Oreškovića i Darije Lovrić.
Na put smo krenuli autobusom u 7h. Na FERITu Osijek učenici su izveli dvije vježbe u dvije grupe po 2 sata.
Vježbu "Automatizacija procesa transporta osoba u stambenoj zgradi" vodio je dr. Damir Filko, u laboratoriju K0-7. Vježba je predviđena za studente 4. i 5. godine studija.

Maketa dizala ima 4 kata. U prozirnom stupu kreće se kabina dizala. U podnožju je ugrađeno napajanje i upravljačka elektronika za pogon motora dizala i otvaranja vrata. Na svakom katu nalazi se tipkalo s pripadajućom LED diodom i induktivni senzor kabine dizala na katu. Vrata otvara mikro servomotor. Mikro prekidač signalizira jesu li otvorena vrata na tom katu.
Učenici su vrlo dobro savladali programiranje u FBD okruženju SIMATIC STEP7 i napisali upravljačke programe za PLC za upravljanje dizalom.
Vježbu "Izrada jednostavnog senzora boja" vodio je g.Danijel Rakić iz ZTK Osijek, u laboratoriju K1-1. Senzor boja izveden je s modulom Arduino, RGB LED diodom i foto-otpornikom.
Učenici su složili sklop i napisali upravljački program u jeziku Arduino C. Mjerenje se vrši na principu refleksije svjetla s RGB LED od mjerenog objekta na foto-otpornik. Određuje se iznos pojedinih komponenti R, G i B, čija kombinacija određuje nijansu boje objekta. Algoritam predviđa i kalibriranje senzora pomoću bijelog i crnog objekta. Učenici su zadaću izvršili primjerno.

Nakon vježbi, učenici su ručali u obližnjem restoranu Studentskog centra.
Poslije podne smo otputovali u Belišće, u tvornicu HF, članicu europske grupacije HF Group.
U primjernoj europskoj tvornici učenici su upoznati s detaljima proizvodnog procesa od sirovine do finalnog proizvoda - preše za proizvodnju automobilskih guma. U proizvodnom programu imaju i strojeve za ekstrakciju jestivog ulja. Kroz tvorničke hale, učenici su dobili osjećaj kako konkretno izgleda rad s automatskim strojevima, tehnološki proces proizvodnje, radna disciplina, tehnička urednost i kvalitet rada. Uz mnogo novih spoznaja i puni dojmova vratili smo se u Požegu u večernjim satima.

Puno više fotografija sa cijelog stručnog izleta pogledajte u našoj facebook galeriji.

Ekskurzija u Osijek Ekskurzija u Osijek Ekskurzija u Osijek Ekskurzija u Osijek